Over Lebone Village

In 2000 werd de Lebone kaars aangestoken. Een kaars geeft licht in de duisternis aan velen zonder hoop voor de toekomst. “Lebone” is een woord dat in de Sotho taal “Licht” betekent. Dat is waar Lebone Village voor staat: Licht geven aan hen die in het donker leven zonder hoop.

Lebone Village is een op geloof gebaseerde NGO (Niet-gouvernementele organisatie), gelegen net buiten Bloemfontein in de provincie Vrijstaat in Zuid Afrika. Lebone Village is erop gericht hoop, waardigheid en hulp te bieden aan kwetsbare kinderen, hun ouders en allen die door armoede worden getroffen. De meeste van onze kinderen zijn wees geworden door de verwoestende werking van HIV/AIDS in ons land. Momenteel hebben we 5 secties waarmee we proberen in hun behoeften te voorzien.

Dit zijn: Lebone House, Lebone Counselling, Lebone Edu-centre, Lebone Skills development and Lebone Agriculture.

Lebone Village ontving de Bloemfontein “Instelling van het jaar”prijs.

We willen God alle eer en glorie brengen omdat we weten dat het Zijn genade is.

Dit werd alleen maar mogelijk door de ruimhartigheid, offers en open harten van letterlijk duizenden mensen, hier in Bloemfontein, de rest van Zuid-Afrika en van over de hele wereld.

We willen deze prijs opdragen aan een ieder van jullie, want jullie zijn onze onbezongen helden die het Licht laten schijnen.

Mission Statement

Ons hoogste doel is om hoop, waardigheid en (ongeacht welke) hulp te bieden aan kwetsbare kinderen, hun ouders en allen die door armoede worden getroffen.

 

Help us by joining our Share the Lightprogramme

Hier vindt u de nodige informatie.

Help het verschil te maken!